Chữ ký cá nhân của DJ Acer
Y!h Khicon_conkhi_tomlai_conkhicon@yahoo.com Phone 01212 30.50.80
Bạn của DJ Acer
Comment trên FB