Chữ ký cá nhân của crims.j
crims.j chưa nhập chữ ký
Bạn của crims.j
Comment trên FB