Nguyễn Duy Việt Member Bạn bè
Chữ ký cá nhân của DJ Việt RoY.One 98 Mix

"Âm nhạc là cuộc sống của tôi "

Bạn của DJ Việt RoY.One 98 Mix
Comment trên FB