Nonstop - Hồ Quang Hiếu Lên Hàng Vol 2 - Tài Lê Remix

Tracklist
Track list nè>>>>>
1 - INTRO-Đàn Bà
2 - Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa
3 - Xa Nhau Để Biết Mình Cần Nhau
4 - Chuyện Nàng Trinh Nữ Tên Thi
5 - Túp Lều Lý Tưởng
6 - Bỏ Lại Sau Lưng Quá Khứ
7 - Quá Khứ Và Anh
8 - Quên Đi Một Hình Dung
9 - Cách Để Quên Một Người
10 - Một Nửa Hạnh Phúc
11 - Cố Níu Lấy Đôi Tay
12 - Muốn Yêu Em Như Ngày Xưa
____________THE END_________
Facebook comment
Thanks
1 Thành viên THANK [Member] taixombau về bài nhạc này
kimhizzu,