Nonstop - Đập Đá Phá Ke - Fiêu Nào Các Bạn Trẻ - DJ Nhật Auto Remix

Thông tin bài nhạc

  • Nhật AUTO

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

2 Thành viên THANK [Member] Nhật AUTO về bài nhạc này
natkoy1o2,

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

da p tung

da p tung,

dj nhat thanh

dj nhat thanh,

nonstop dap lien hoan

nonstop dap lien hoan,

53 phut dap da

53 phut dap da,

nontop dap da phe

nontop dap da phe,

dap da phe ce

dap da phe ce,

dap d pha

dap d pha,

dj nhat pharreal

dj nhat pharreal,

nhac san dap da

nhac san dap da,

dj nha tho

dj nha tho,

dap da phan nha

dap da phan nha,

dap da xi

dap da xi,

dap da quay tay

dap da quay tay,

dap da 4

dap da 4,

dao da pha bang

dao da pha bang,

dap da dap gach

dap da dap gach,

nonstop dap be loa

nonstop dap be loa,

dap da ao

dap da ao,

nonto dap da pha

nonto dap da pha,

50 phut da pha

50 phut da pha,

non stop dap da

non stop dap da,

dap da thay com

dap da thay com,

nonstop dap da phe

nonstop dap da phe,

dap da nhac san

dap da nhac san,

nhac dap da

nhac dap da,

50 dap da phe

50 dap da phe,

phanh xe da p

phanh xe da p,

kiep dap da

kiep dap da,

dap da fa ce

dap da fa ce,

nostop dap da

nostop dap da,

dj nha trang

dj nha trang,

nonstop dap tung san

nonstop dap tung san,

nonstop dap pha loa

nonstop dap pha loa,

hai phong dap da

hai phong dap da,

bass dap da

bass dap da,

dap da fa

dap da fa,

nonstop dap cuc xung

nonstop dap cuc xung,

dj dap da hit

dj dap da hit,

nonstop dap da 2013

nonstop dap da 2013,

nonstop dap lien tuc

nonstop dap lien tuc,

dap da choi

dap da choi,

dap da pha ce

dap da pha ce,

kip dap da

kip dap da,

be dap da

be dap da,

dap da pha khe

dap da pha khe,

gang ho dap da

gang ho dap da,

dap da pha ca

dap da pha ca,

dap da lenlalen

dap da lenlalen,

dap da pha bga

dap da pha bga,

dj dap da pha

dj dap da pha,

dap da xa troi

dap da xa troi,

dap da dem khuay

dap da dem khuay,

dap da chuan

dap da chuan,

dap da 2013

dap da 2013,

nonsop dap da pha

nonsop dap da pha,

phien ban da pha

phien ban da pha,

50p dap da pha

50p dap da pha,

500 phut dap da

500 phut dap da,

dem dong dap da

dem dong dap da,

nonstop pha da pha

nonstop pha da pha,

50 dap da pha

50 dap da pha,

dj nhat

dj nhat,

dap da sap

dap da sap,

dj dap da

dj dap da,

fj dap da

fj dap da,

50phut dap da phe

50phut dap da phe,

nang kieu dap da

nang kieu dap da,

nonstop dap da pha

nonstop dap da pha,

nhat

nhat,

nontop dap da pha

nontop dap da pha,

be kieu dap da

be kieu dap da,

dap da pha ke

dap da pha ke,

dan choi dap da

dan choi dap da,

dap da pha doi

dap da pha doi,

nhac tre dj

nhac tre dj,

cac ban track bay

cac ban track bay,

dap tan cac ba

dap tan cac ba,

dap da dem noel

dap da dem noel,

dap da pha bang

dap da pha bang,

dap da va troi

dap da va troi,

dap da dem khuya

dap da dem khuya,

nonstop da khuc

nonstop da khuc,

nonstop dap bat dia

nonstop dap bat dia,

dap da sai gon

dap da sai gon,

50 phut dap da

50 phut dap da,

dap da pha troi

dap da pha troi,

dap da khong

dap da khong,

cam pha dap da

cam pha dap da,

nonstop da den

nonstop da den,

cuoc doi dap da

cuoc doi dap da,

nonstop dap da

nonstop dap da,

nontop dap da

nontop dap da,

nst dap da pha

nst dap da pha,

giang ho dap da

giang ho dap da,

dap da pha nha

dap da pha nha,

dap da hai phong

dap da hai phong,

da p da

da p da,

60p dap da

60p dap da,

nonstop dap lien hoi

nonstop dap lien hoi,

50phut dap da pha

50phut dap da pha,

dj

dj,

remix

remix,

c

c