nonstop_…»Silver DJ«…Đập Đá Phá Trời vol1

Thông tin bài nhạc

  • !!XjnhXjnh!!

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] !!XjnhXjnh!! về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

da p tung

da p tung,

dap da pha troi

dap da pha troi,

nhac dap da

nhac dap da,

dj dap da pha

dj dap da pha,

dj dap khet noa

dj dap khet noa,

dj dap kt noa

dj dap kt noa,

nonstop dap da pha

nonstop dap da pha,

video dj dap san

video dj dap san,

dj dap chen bat

dj dap chen bat,

dj dap bat

dj dap bat,

dj dap nat loa

dj dap nat loa,

dj dap pha

dj dap pha,

dj dap rung nha

dj dap rung nha,

dj dap nhanh ok

dj dap nhanh ok,

dj dap ac

dj dap ac,

55phut da pha

55phut da pha,

dj dap bas

dj dap bas,

dj dap hey

dj dap hey,

dj dap lien hoi

dj dap lien hoi,

dj dap xuyen da

dj dap xuyen da,

dj dap san

dj dap san,

dap da pha

dap da pha,

dj dap buc bass

dj dap buc bass,

dj dap khong

dj dap khong,

dj dap cang bsss

dj dap cang bsss,

nonstop cong troi vol1

nonstop cong troi vol1,

dj dap kinh

dj dap kinh,

dj dap da

dj dap da,

nonstop

nonstop,

dj

dj,

dap da

dap da