Châu Khải Phong - Nụ Cười Không Vui - DJPCK Remix

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

2 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này
tantop,

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

nontop hai phong sao

nontop hai phong sao,

jet thuc khong vui

jet thuc khong vui,

ket thuc khong vui

ket thuc khong vui,

chau khai phong vietmix

chau khai phong vietmix,

ngay cuoi khong anh

ngay cuoi khong anh,

nu koui khong vui

nu koui khong vui,

nu coui khong vui

nu coui khong vui,

ve mot nu cuoi

ve mot nu cuoi,

nu cuoi biet ly

nu cuoi biet ly,

nst chau khai phong

nst chau khai phong,

chu khai phong

chu khai phong,

chau khai phng

chau khai phng,

nu cuoi khonh vui

nu cuoi khonh vui,

nu cuoi klhong vui

nu cuoi klhong vui,

nuk cuoi khong vui

nuk cuoi khong vui,

hai phong v1

hai phong v1,

hai phong bat lac

hai phong bat lac,

chau khai phog

chau khai phog,

chau khai phong dance

chau khai phong dance,

cu cuoi khong vui

cu cuoi khong vui,

nu cuoi khong vuo

nu cuoi khong vuo,

nontop hai phong 4

nontop hai phong 4,

nu cuoi khongvui

nu cuoi khongvui,

hai phong bay lacvol1

hai phong bay lacvol1,

nonstopviet chau khai phong

nonstopviet chau khai phong,

hai phong vol3

hai phong vol3,

dj chau khai phong

dj chau khai phong,

ni cuoi khong vui

ni cuoi khong vui,

chau khai kon

chau khai kon,

hai phong len nhac

hai phong len nhac,

chau khai khong

chau khai khong,

dj hungkendy hai phong

dj hungkendy hai phong,

02 hai phong

02 hai phong,

nuc cuoi khong vui

nuc cuoi khong vui,

nu cuoi khonbg vui

nu cuoi khonbg vui,

hai phong lac bay

hai phong lac bay,

nontop hai phong vol6

nontop hai phong vol6,

nu cuoi khong ui

nu cuoi khong ui,

sau mot nu cuoi

sau mot nu cuoi,

hai phong vol1

hai phong vol1,

hai phong lac 2

hai phong lac 2,

nuoc mat khong vui

nuoc mat khong vui,

hai phong bay vol8

hai phong bay vol8,

hai phong vol9

hai phong vol9,

hai phong 2013

hai phong 2013,

chau khai phomg

chau khai phomg,

nonstop chau khai phong

nonstop chau khai phong,

oi kho chiu qua

oi kho chiu qua,

nu cuoi khongm vui

nu cuoi khongm vui,

hai phong phiet ao

hai phong phiet ao,

hai phong lak vol11

hai phong lak vol11,

nguyen hai phong

nguyen hai phong,

nontop chau khai phong

nontop chau khai phong,

trai hai phong

trai hai phong,

hai phong bay vol10

hai phong bay vol10,

hai phong 2010

hai phong 2010,

hai phong phieu vol1

hai phong phieu vol1,

hai phong phieu vol2

hai phong phieu vol2,

bu cuoi khong vui

bu cuoi khong vui,

hai phong len hang

hai phong len hang,

nonatop hai phon

nonatop hai phon,

nonstop hai phong hue

nonstop hai phong hue,

hai phong sao

hai phong sao,

nu vuoi khong vui

nu vuoi khong vui,

nu cuoi khong bvui

nu cuoi khong bvui,

danh mat nu cuoi

danh mat nu cuoi,

nosntop hai phong vol7

nosntop hai phong vol7,

hai phong bay vol3

hai phong bay vol3,

hai phong bay vol2

hai phong bay vol2,

nu cuoi k vui

nu cuoi k vui,

hai phong don tet

hai phong don tet,

huyen thoai hai phong

huyen thoai hai phong,

chau khai phong dj

chau khai phong dj,

hai phong bay loc

hai phong bay loc,

hai phong bay vol11

hai phong bay vol11,

hai phong bas clup

hai phong bas clup,

hai phong ba clup

hai phong ba clup,

nu cuoc khong vui

nu cuoc khong vui,

non top hai phong

non top hai phong,

dan hai phong

dan hai phong,

nhac hai phong

nhac hai phong,

fly hai phong

fly hai phong,

nontops hai phong

nontops hai phong,

nnu cuoi khong vui

nnu cuoi khong vui,

81 hai phong bay

81 hai phong bay,

chau khai phong nontop

chau khai phong nontop,

chau khai phong nu cuoi khong vui

chau khai phong nu cuoi khong vui,

non stop hai phong

non stop hai phong,

ha i pho ng

ha i pho ng,

hai phong thac moan

hai phong thac moan,

remix chau khai phong

remix chau khai phong,

chau khai phong remix

chau khai phong remix,

nst hai phong bay

nst hai phong bay,

nu cuoi khong vui dj

nu cuoi khong vui dj,

lk chau khai phong

lk chau khai phong,

hai phong 81 phut

hai phong 81 phut,

noptop hai phong bay

noptop hai phong bay,

hai phong tthac loan

hai phong tthac loan,

nu cuoi ko vui

nu cuoi ko vui,

nonstop mdm hai phong

nonstop mdm hai phong,

hai phong tung canh

hai phong tung canh,

hai phong pheu

hai phong pheu,

hai phong bay vol18

hai phong bay vol18,

dap da hai phong

dap da hai phong,

loan thac hai phong

loan thac hai phong,

chau kha i phong

chau kha i phong,

81phut hai phong

81phut hai phong,

hai phong bay v10

hai phong bay v10,

hai phong bayv10

hai phong bayv10,

nu cuoi kong vui

nu cuoi kong vui,

chau hai phong

chau hai phong,

hai phong bay lak

hai phong bay lak,

hai phong loan thac

hai phong loan thac,

nu cuoi khong vuiemix

nu cuoi khong vuiemix,

hai phong dj

hai phong dj,

nontop hai phong bay

nontop hai phong bay,

nu cuoi thien than

nu cuoi thien than,

hai phong hot nhat

hai phong hot nhat,

hai phong bay vol1

hai phong bay vol1,

nontop hai phong

nontop hai phong,

nonstop hai phong bay

nonstop hai phong bay,

hai phong dem halowell

hai phong dem halowell,

hai phong bay vol4

hai phong bay vol4,

hai phong bay vol5

hai phong bay vol5,

hai phong thoat lac

hai phong thoat lac,

bay lac hai phong

bay lac hai phong,

nu cuoi khong vui

nu cuoi khong vui,

hai phong thac loan

hai phong thac loan,

hai phong len cang

hai phong len cang,

hai phong bay 1

hai phong bay 1,

hai phong tung hoanh

hai phong tung hoanh,

hai phong bay lac

hai phong bay lac,

dj hai phong

dj hai phong,

nostop hai phong bay

nostop hai phong bay,

chau khai phong

chau khai phong,

hai phong bay

hai phong bay