ViệtMix - Lặng Nghe Nước Mắt remix - Dj Sứt 96

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

lang nghe tim em

lang nghe tim em,

nuoc mat cua me

nuoc mat cua me,

nuoc mat doi lay

nuoc mat doi lay,

lang nghe uooc mat

lang nghe uooc mat,

lang nghe nuioc mat

lang nghe nuioc mat,

nuoc mat anh roi

nuoc mat anh roi,

nuoc mat thang he

nuoc mat thang he,

lang nghe nuoc matremix

lang nghe nuoc matremix,

lang nghe nguoc mat

lang nghe nguoc mat,

lang nghe yeu thuong

lang nghe yeu thuong,

langn ge nuoc mat

langn ge nuoc mat,

gat di nuoc mat

gat di nuoc mat,

nuoc mat hai au

nuoc mat hai au,

lang nghe nuocmat

lang nghe nuocmat,

mua nuoc mat

mua nuoc mat,

nuoc mat dan ong

nuoc mat dan ong,

lang ghe nuoc mat

lang ghe nuoc mat,

lang ghe uoc mat

lang ghe uoc mat,

criminal remix dj tanphat

criminal remix dj tanphat,

ensockerbagare remix dj negro

ensockerbagare remix dj negro,

lang nghe nyoc mat

lang nghe nyoc mat,

lang nghe nuoic mat

lang nghe nuoic mat,

nuoc mat khong vui

nuoc mat khong vui,

nuoc mat hoa homg

nuoc mat hoa homg,

dj sut 96

dj sut 96,

nuoc mat dem donh

nuoc mat dem donh,

lang nghe nuco mat

lang nghe nuco mat,

nh mat remix

nh mat remix,

lang nghe nuo mat

lang nghe nuo mat,

dj su comely

dj su comely,

lang nghe tieng mua

lang nghe tieng mua,

nang nghe nuoc mat

nang nghe nuoc mat,

nghe giot nuoc mat

nghe giot nuoc mat,

mua va nuoc mat

mua va nuoc mat,

nhac vang remix dj

nhac vang remix dj,

nuoc mat tinh yeu

nuoc mat tinh yeu,

nuoc mat lanh

nuoc mat lanh,

dj sut

dj sut,

nang nge nuoc mat

nang nge nuoc mat,

lang nghe nuoc mat remix

lang nghe nuoc mat remix,

lang nghe nuoc mat remi

lang nghe nuoc mat remi,

lang nhge nuoc mat

lang nhge nuoc mat,

nuoc mat anh trang

nuoc mat anh trang,

vietmix lang nghe nuoc mat

vietmix lang nghe nuoc mat,

nuoc mat remix

nuoc mat remix,

nuoc mat roi remix

nuoc mat roi remix,

nuoc mat hoa bi

nuoc mat hoa bi,

gangnam style mix dj

gangnam style mix dj,

lang nghe muoc mat

lang nghe muoc mat,

nuoc mat dem dong

nuoc mat dem dong,

lang nge nuoc mat

lang nge nuoc mat,

vie t remix

vie t remix,

nuoc mat hanh phuc

nuoc mat hanh phuc,

nuoc mat hoa hong

nuoc mat hoa hong,

lang nghe nuoc mat

lang nghe nuoc mat,

vietmix

vietmix,

vi

vi