Vietmix- Khong Cam Xuc-Dj

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

lk vietmix khong loi

lk vietmix khong loi,

nonstop mix khong loi

nonstop mix khong loi,

nontop vietmix khong loi

nontop vietmix khong loi,

1 cam xuc that

1 cam xuc that,

khong cam xac

khong cam xac,

khong cam xcs remix

khong cam xcs remix,

ban mix khong loi

ban mix khong loi,

nonstop khong cam suc

nonstop khong cam suc,

khong ca xuc

khong ca xuc,

cam xuc thang hoia

cam xuc thang hoia,

khong cam xuc rimix

khong cam xuc rimix,

khong cam xuc nonstop

khong cam xuc nonstop,

khong cam xut remix

khong cam xut remix,

nontop cam xuc 2012

nontop cam xuc 2012,

nontop cam xuc

nontop cam xuc,

nontop khong cam suc

nontop khong cam suc,

khong cam xc

khong cam xc,

nonsntop khong cam xuc

nonsntop khong cam xuc,

dj khong cam suc

dj khong cam suc,

khong cam suc che

khong cam suc che,

cam xuc moi

cam xuc moi,

moi cam xuc

moi cam xuc,

nontp k cam xuc

nontp k cam xuc,

khoi niem cam xuc

khoi niem cam xuc,

vietmix khong loi

vietmix khong loi,

theo cam xu

theo cam xu,

nostop khong cam xuc

nostop khong cam xuc,

cam xuc dem dong

cam xuc dem dong,

nostop khong cam cu

nostop khong cam cu,

kong cam xuc

kong cam xuc,

khong cam suc rim

khong cam suc rim,

khong cam khuc

khong cam khuc,

cam xuc lang dong

cam xuc lang dong,

lk khong cam suc

lk khong cam suc,

cam xuc dang trao

cam xuc dang trao,

khon cam xuc

khon cam xuc,

khnog cam xuc

khnog cam xuc,

vietmix khong cam xuc

vietmix khong cam xuc,

khong cam xyc

khong cam xyc,

dj ko cam xu

dj ko cam xu,

khong cam xuc remic

khong cam xuc remic,

dj khong cam xuc

dj khong cam xuc,

ko cam xuc

ko cam xuc,

khong cam xua remix

khong cam xua remix,

khong cam xuc remis

khong cam xuc remis,

khong cam suc remix

khong cam suc remix,

khong cam xuc remix

khong cam xuc remix,

khong cam xuc dj

khong cam xuc dj,

khong cam giac

khong cam giac,

kohong cam xuc

kohong cam xuc,

nontops khong cam suc

nontops khong cam suc,

nonstop khong cam xuc

nonstop khong cam xuc,

nontop khong cam xuc

nontop khong cam xuc,

dj khong cam xuuc

dj khong cam xuuc,

khong cam xuc

khong cam xuc,

vietmix

vietmix,

dj

dj