Nonstop-Hàng Tuyển 2013 Giành Cho Dân Chơi Đá -DJ Sún LaDy

Tracklist
01 - Intro
02 - Number one
03 - Gangnam style
04 - I love my people
05 - Im a gummy bear
06 - No more good bye
07 - Tonight
Im fuckin you
08 -
Hold it again me
09 - Flute
10 - Pupu nany
11 - Natalia kills mirrors
12 - Bla bla bla
13 - Quên
cách yêu   

Nguồn: Sưu Tầm
Facebook comment
Thanks
4 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này
tommynguyen76, anhtuan645, Deejay V4, piglovely1998pp,