Nonstop - Lên Sàn Đạp Đá - Phá Nát Quán Bar - NhaTrang Lên Hàng Tháng 10 - DJ Ngố Vol 3

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

nontop quan ba

nontop quan ba,

da p tung

da p tung,

dj 20 thang 10

dj 20 thang 10,

rong rang len may

rong rang len may,

nontop dap da phe

nontop dap da phe,

dap da phe ce

dap da phe ce,

lat tung quan ba

lat tung quan ba,

50 phut da pha

50 phut da pha,

dap da thay com

dap da thay com,

54phut len san

54phut len san,

50 dap da phe

50 dap da phe,

phanh xe da p

phanh xe da p,

nhac trong quan ba

nhac trong quan ba,

yen bai len hang

yen bai len hang,

kiep dap da

kiep dap da,

dap da fa ce

dap da fa ce,

nostop dap da

nostop dap da,

dap da fa

dap da fa,

dj dap da hit

dj dap da hit,

dap vo quan ba

dap vo quan ba,

kip dap da

kip dap da,

be dap da

be dap da,

gang ho dap da

gang ho dap da,

dap da pha ca

dap da pha ca,

dap nat quan ba

dap nat quan ba,

dap da lenlalen

dap da lenlalen,

dap da xa troi

dap da xa troi,

dap da dem khuay

dap da dem khuay,

pha nat bar

pha nat bar,

dap da chuan

dap da chuan,

pha nat ba

pha nat ba,

dap da 2013

dap da 2013,

nonsop dap da pha

nonsop dap da pha,

pha nat quan bar

pha nat quan bar,

phien ban da pha

phien ban da pha,

pha tan quan bar

pha tan quan bar,

50p dap da pha

50p dap da pha,

500 phut dap da

500 phut dap da,

dem dong dap da

dem dong dap da,

nhac hot thang 10

nhac hot thang 10,

nonstop pha da pha

nonstop pha da pha,

kp len hang

kp len hang,

50 dap da pha

50 dap da pha,

23 phut len hang

23 phut len hang,

dap da sap

dap da sap,

dap tan quan bar

dap tan quan bar,

fj dap da

fj dap da,

50phut dap da phe

50phut dap da phe,

nang kieu dap da

nang kieu dap da,

nontop dap da pha

nontop dap da pha,

dap tung quan ba

dap tung quan ba,

sap quan bar

sap quan bar,

be kieu dap da

be kieu dap da,

dap da pha ke

dap da pha ke,

dap da pha doi

dap da pha doi,

dap da dem khuya

dap da dem khuya,

dap da hai phong

dap da hai phong,

dap da sai gon

dap da sai gon,

dap da khong

dap da khong,

cam pha dap da

cam pha dap da,

cuoc doi dap da

cuoc doi dap da,

nst dap da pha

nst dap da pha,

electro love vol 3

electro love vol 3,

nonstop len non nha

nonstop len non nha,

60p dap da

60p dap da,

45 phut len hang

45 phut len hang,

phe dap da

phe dap da,

anh trang le loi

anh trang le loi,

55 phut len hang

55 phut len hang,

84 phut len hang

84 phut len hang,

nghe an dap da

nghe an dap da,

dj dap da pha

dj dap da pha,

dj ngo c

dj ngo c,

nonstop thang 10 2012

nonstop thang 10 2012,

dj doi dap da

dj doi dap da,

dap da ph anh

dap da ph anh,

giang ho dap da

giang ho dap da,

dj vietmix vol 3

dj vietmix vol 3,

nontsop thang 1 2o12

nontsop thang 1 2o12,

nhac dap da sung

nhac dap da sung,

50 phutdap da pha

50 phutdap da pha,

dap da bao nha

dap da bao nha,

hai phong vol 3

hai phong vol 3,

nonstop len tu tu

nonstop len tu tu,

nonstop len het ga

nonstop len het ga,

xuye n da 2012

xuye n da 2012,

nontop umilabum dap da

nontop umilabum dap da,

mong cai len hang

mong cai len hang,

trang

trang,

vietmix hot thang 10

vietmix hot thang 10,

dap da phe wa

dap da phe wa,

hung yen len hang

hung yen len hang,

van mieu len hang

van mieu len hang,

dj ngo

dj ngo,

nonstop hang dap da

nonstop hang dap da,

dap da pha khe

dap da pha khe,

nhac dap da pha

nhac dap da pha,

nonstop 9x len hang

nonstop 9x len hang,

nonstop len ngun ngut

nonstop len ngun ngut,

50 phut dap da

50 phut dap da,

nguoi dep vol 3

nguoi dep vol 3,

dj tit vol 3

dj tit vol 3,

nonstop le rieu bong

nonstop le rieu bong,

dap da va troi

dap da va troi,

vol 3 dj toan

vol 3 dj toan,

dj thang 10 2012

dj thang 10 2012,

pharrea vol 3

pharrea vol 3,

nonstop len thien dinh

nonstop len thien dinh,

nonstop len toi dinh

nonstop len toi dinh,

nonstop dap da keo

nonstop dap da keo,

nonstop len noc nhaz

nonstop len noc nhaz,

nonstop len nong nha

nonstop len nong nha,

dan choi dap da

dan choi dap da,

dap da pha bang

dap da pha bang,

hay nhat thang 10

hay nhat thang 10,

notsop dap da

notsop dap da,

nonstop dap da pha

nonstop dap da pha,

dap da pha troi

dap da pha troi,

dap da choi khe

dap da choi khe,

len hang cung

len hang cung,

dap da nontop

dap da nontop,

nonstop len loc nha

nonstop len loc nha,

hai phong dap da

hai phong dap da,

nontops dap da

nontops dap da,

nontop dap da

nontop dap da,

dj dap da

dj dap da,

hai duong dap da

hai duong dap da,

vietmix thang 10

vietmix thang 10,

nonstop dap da

nonstop dap da,

nonstop len noc nha

nonstop len noc nha,

dap da pa

dap da pa,

54phut dap da pha

54phut dap da pha,

dap da pha nha

dap da pha nha,

donh anh len hang

donh anh len hang,

50phut dap da pha

50phut dap da pha,

nhac dap da

nhac dap da,

52 phut len hang

52 phut len hang,

chu tieu len san

chu tieu len san,

dap da pha

dap da pha,

ngo

ngo