•Nst•Đập Tan Nỗi Buồn Vô Tận Part1•DJ Thành KenDy

Tracklist
•Nên Nóc Nhà Là Bắt Con Gà
•Love You Like A Love Sog
•Don't Tell Me 2012
•Jet Set
•Last Friday Night
•Mirors DJ Hs145
•Ready For Love
•Secret Melody 2012
•I'LL Fly With You 2012
•FanTasy baby
•Có Khi Nào Zời Xa Remix
Facebook comment
Thanks
1 Thành viên THANK [Member] t.kendyno96 về bài nhạc này
yuennanying,