Nonsto[P] - Hàng Độc Nghiêm Cấm Trẻ Em Dưới 18 - Mất Xác Tại Đây - DJ BangBlue
Tracklist
Bài 1 : Master kick - Bass - Dubstep - DJ Trường Tiến
Bài 2 : MC - Make Some Noise 2011 - DJ PK
Bài 3 : Thuốc Lào Remix
Bài 4 : Love Dealer - DJ Hoàng
Bai 5 : Oh My God 2011 - Dj BDJ
Bài 6 : Nàng Kiều lỡ Bước
Bài 7 : Papi - DJ PT Remix
Bài 8 : Knob - Im Lost 2011


Nguồn: Sưu Tầm
Facebook comment
Thanks
4 Thành viên THANK [Banned] KuBjn về bài nhạc này
ctctc963, sojgjanamct1, mr.bin_kool, bom.ok,
Tags
dj bdj nostop hang doc hang doc 2013 hang cam tre em hang doc so1vn can tre em cam tre con cam tre em 17t cam tre em 17 dj ban hay nhac tre em dj ban sung knob im lost hang doc quen hang doc quyen chi tai da ngon non to p hay hang doc dj blend cam trem duoi 18 dj cho tre em hang doc 18 nontop vip hang doc no so to p cam duoi 18 tuoi hai nao tre em dj tre em cuoi love dealer hang doc cam tre em 18tuoi cam tre duoi 18t mc make some noise 2011 hang doc trinh lang dj cam tre em dj ban thit bo nonstop50 mat xac mat xac ngay day by day dj 5o mat xac 55 mat xac 50hut mat xac mat xac cung dj 50 mat xac day dj truc tuyen 50 phut mat xac bay mat xac djbond 50phut mat xac master 5ophut mat xac bay mat xac 2012 non so to p mat xac 2012 2013 em cam co anh dj ban tin 113 im lost dj ba cong hapy brith day dj mat xac dem 30 mat xac dem khuya nhaccuchaybay mat xac mat xac dau nam nostop cam tre em mat hon mat xac cam tre am nonstop cam tre em mat xac ha tinh cam tre em 18t dj bay mat xac mat xac trong dem bay mat xac cung nonso to p nang kieu lo buoc kam tre em dj to p ma t xa c nonstop buon mat xac dj ban so cam tre em nghe papi mat xac com fb mat xac comfb cam tre duoi 18 em du ng di hai phng mat xac nonstop bay mat xac lao dj mat xac mat xac com love dealer nonsto p hang doc nghiem cam tre em duoi 18 mat xac tai day dj bangblue blue nghiem cam tre 18 mat xac 2012 nonstop mat xac dj bang ngan hang doc nghiem cam tre em duoi 18 2011 bass oh my god dubstep cam tre em duoi 18 mat xac tai day j b mat xac hung danh remix bay mat xac mat xac dj