Nonstop - Ai không bay thì đừng giơ tay - FULL - DJ Hải Chip Remix

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

nonstop ai nghe

nonstop ai nghe,

nonstop ai

nonstop ai,

dj hai pfl

dj hai pfl,

neu bay thi cay

neu bay thi cay,

ai kho vi ai

ai kho vi ai,

1 phut khong bay

1 phut khong bay,

khong bay khong phai

khong bay khong phai,

ua nao bay thi

ua nao bay thi,

dj hai pphiong

dj hai pphiong,

khong bay thi thoi

khong bay thi thoi,

dj hai huoc

dj hai huoc,

nonstop a sleepless night

nonstop a sleepless night,

dj hai koi

dj hai koi,

bay ca gio tay

bay ca gio tay,

dj ha tinh

dj ha tinh,

ba i du thi

ba i du thi,

dj hai black

dj hai black,

so thi dung di

so thi dung di,

khong hay khong bay

khong hay khong bay,

dj ha duong

dj ha duong,

nonstop a o

nonstop a o,

ba gia gio tay

ba gia gio tay,

dj ha buom

dj ha buom,

ong bay trong nha

ong bay trong nha,

dj hai phong xoan

dj hai phong xoan,

neu khong bay thi

neu khong bay thi,

xin phep ong ba

xin phep ong ba,

dj hai yen

dj hai yen,

sao be khong bay

sao be khong bay,

khong bay hoi phi

khong bay hoi phi,

ton ngo khong bay

ton ngo khong bay,

dj hai phong vol3

dj hai phong vol3,

ai khong bay thi dung gio tay

ai khong bay thi dung gio tay,

dj hai phong bass

dj hai phong bass,

dj ha nhat

dj ha nhat,

khong bay thi dung gio tay

khong bay thi dung gio tay,

nonstop a best terday

nonstop a best terday,

dj hai duong

dj hai duong,

neu khong bay

neu khong bay,

dj p a a2

dj p a a2,

muon bay thi nhao

muon bay thi nhao,

dung

dung,

dj chip remix

dj chip remix,

dj hai phong bay

dj hai phong bay,

dj hai phong

dj hai phong,

dj ha phong

dj ha phong,

nonstop

nonstop,

khong bay thi

khong bay thi,

remix

remix,

bay

bay,

dj hai cristiano

dj hai cristiano