NST - Xung Từ Đầu Đến Cuối - Thân Tặng Chị Yêu Linh Lúm - DJ Quang KenNy

Tracklist
track list :
1 : bad day ( em cho volume to hơi rè 1 chút )
2 : Floor Filla 2012 ( lên luôn nhé )
3 : Pina Colada Boy 2012 ( Nữa nào )
4 : Apologize 2012 ( Xung ảo )
5 : Hold it again it Me 2012 ( Ảo chưa )
6 : Careless Whisper 2012 ( lên nào )
7 : Set me free 2012 ( Xung quá )
8 : Can you see 2012 ( lên nào )
9 : We Gonna Feel it 2011 ( nữa nào )
10 : Love Dealer 2012 ( Ảo chưa )
11 : Ti Stocarcand 2012 ( nên nào )
12 : Play My song 2011 ( không ngồi yên đc à )
13 : What live Done 2011 ( nhạt dần )
14 : Đừng buông tay anh remix ( kết thúc )
Chúc các bạn vui vẻ ... !
Facebook comment
Thanks
2 Thành viên THANK [Member] OhLaLaLaLaOh về bài nhạc này
kuteo_9x, ducanhvd,
Tags

it me

dj quang trung

xung ngay tu dau

volume

phe ngay tu dau

dj quan kenny

tim lai tu dau

love dealer 2012

xung tu adenz

chi yeu minh yeu

floor filla

dj quan mua xuan

chi yeu ninh em

than tang ace

dj quang bach remix

what live done 2011

dj quang kemny

chi yeu munh em

dj quan ho

dj quang cuong

dj quang anh

xung tu az

dj quang ninh

dj quang teo

dj q beat remix

dj quan bar

d j quang kendy

apologize 2012

dung buong tay anh remix

chi yeu mih em

dj quang le

dj quang cao

dj quang remix

ti sto

bad day

dj quang lan

map than tang

than tang van kem

dj quang kenyny

than tang toan xoay

dj quang kennyu

lam lai tu dau

xung tu dau version

dj quang kevin

dj quang 0167

than tang ae cafe18

than tang vk hien

dj quang kenny 2

pina colada boy 2012

nst xung do voi

nst than tang

quay lai tu dau

chi yeu monh em

dj quang ha

than tang anh trai

than tang vk

nonstop than tang ae

nst xung tu dau den cuoi than tang chi yeu linh lum

dj linh lum

than tang vo yeu

apologize

dj quang kenny mp3

set me free 2012

quang kenny dj so1v

dj quan cae

dj quan chivas

can you see

xung tu aden z

dj quang gmc

nonstop quang kenny mix

nonstop quang kenny mi

quang kenny mix

dj quan cd

than tang cac ace

tang chi yeu linh lum

yeu lai tu dau

xung tu dau

quang kenny mi

dj quang ken ny

nonstop than tang

dj quang kely

gui tang chi mai

than tang anh dung

len ngoi tu dau

toc

dj quang kenmy

can you se

dj quang kenly

love dealer

tang chi linh lum

than tang chi linh

dj quang keny

dj quang kent

than tang eae 12a1

set me free

dung buong tay anh

lo i yeu do

careless whisper

pina colada boy

dj quang kenny

vietmix than tang

tim dj quan hp

chi yeu minh anh

than tang anh zai

xung tu a z

chi yeu minh em

dj quan mo

tag dj quang 01657660115

than tang

m

dj