Beat: ĐỪNG BUÔNG TAY ANH - Hồ Quang Hiếu (Phối chuẩn) -

http://www.youtube.com/watch?v=6c-zU4d2e5w

Thông tin bài nhạc

  • !!XjnhXjnh!!

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] !!XjnhXjnh!! về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

nonstop ho quang hieu

nonstop ho quang hieu,

tha buong tay

tha buong tay,

dung buon em nhe

dung buon em nhe,

dung buong ray anh

dung buong ray anh,

dung buon taya nh

dung buon taya nh,

dung buon tai anh

dung buon tai anh,

ho quang hieu vol5

ho quang hieu vol5,

dun buong tay anh

dun buong tay anh,

buong tay lang im

buong tay lang im,

hoa quang hieu

hoa quang hieu,

dung bung tay anh

dung bung tay anh,

em dung buon nhe

em dung buon nhe,

buong tay kyo

buong tay kyo,

hay buong tay anh

hay buong tay anh,

buong tay anh ra

buong tay anh ra,

em dung buon

em dung buon,

chuan

chuan,

ho quang hieu remic

ho quang hieu remic,

ho quang hieu nontop

ho quang hieu nontop,

vietmix ho quang hieu

vietmix ho quang hieu,

dung buong tay ah

dung buong tay ah,

dung buong tay anh ho quang hieu

dung buong tay anh ho quang hieu,

ho quang ieu

ho quang ieu,

votam ho quang hieu

votam ho quang hieu,

lk ho quang hieu

lk ho quang hieu,

dung buong ty em

dung buong ty em,

duong buong tay anh

duong buong tay anh,

danh buong tay

danh buong tay,

ho quang hieu remix

ho quang hieu remix,

anh ho quynh huong

anh ho quynh huong,

khong buong tay anh

khong buong tay anh,

album ho quan hieu

album ho quan hieu,

album ho quang hieu

album ho quang hieu,

dung buong tay em

dung buong tay em,

nhac ho quang hieu

nhac ho quang hieu,

remix ho quang hieu

remix ho quang hieu,

phe ong tay

phe ong tay,

beat

beat,

dj tay anh

dj tay anh,

dung vuong tay anh

dung vuong tay anh,

dj ho quang hieu

dj ho quang hieu,

dung buon tay anh

dung buon tay anh,

hua

hua,

hay buong tay em

hay buong tay em,

ho quang hieu

ho quang hieu,

dung buong tay anh

dung buong tay anh,

dung buong tay

dung buong tay,

buon

buon