Hay Hay Hay Là Bay Bay Bay---DJ Kếu

Tracklist
Cùng mọi người bay lên nào
Dơ cả 2 tay lên
Để bay nào
1:9pm till i come =>DJ Apoleo
2:Intro Phiêu Lãng =>DJ AK
3:Fire =>DJ Small
4:Miles away =>DJ Myno
5:Can You See => DJ Kếu
6:Find You Self =>DJ Thái Phan
7:Supper Bomb =>DJ Xmen
8:In For The Kill =>DJ Hoàng Anh
9:Ready For Love =>DJ Lacoste
10:Inna Love =>DJ Khang Chivas
11:Save You Life =>DJ Kếu
12:Có Khi Nào Rời Xa =>Hay Hay Hay
Facebook comment