[Nonstop] - Nghe Là Ngáo Như Chim Sáo - DJ Tuấn 1997

Thông tin bài nhạc

 • dj_tuan_1997

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

43 Thành viên THANK [Member] dj_tuan_1997 về bài nhạc này
anhghetem, kenny_vang7000, chauvithuan, tommynguyen76, quochuy101090, giang79, hothiky01, mysa.doll, because, thaobe98, tuanmtk8, lennocnha2312, nganchegiun, djdatga, koiyeuvk, nnt_0106, 0903177516, c0ngtu_datinh_9, minhkhangzo, buiquoanghieu, searchyou1993, doxuananh, ngoctro, ngocdan223, @uongllllhung, djquockhanh, hsn199x, pekidnd97, beconxitin03, CLuB♥LCPRO.No1, dj_tinh, phamtrung9x, cyvnl2606, endy_pham, danchoihanoi, kutinhoc, gacon_bn_001, huybe, ledanhthinh, nutac767, manhkhet, anhkute123,

Track list (Lời Lyric)

 • Bài nhạc [Nonstop] - Nghe Là Ngáo Như Chim Sáo - DJ Tuấn 1997 NONSTOP do DJ Việt Nam thể hiện, Thuộc thể loại Nhạc Nonstop đăng bởi dj_tuan_1997 trong Album DJ Nonstop Đẳng cấp 2012
  To REMIX er: DJ Tuấn 1997
  Size:109.96 MB
  Time: 48 : 02
  track list :
  intro - javi mula - come on 2012
  crazy moves 2012
  maneater 2012
  the boy 2012
  army of love 2012
  we gonna feel it 2012
  tell my why 2012
  eiffel65 2012
  giara - goofies 2012
  oak island 2012
  stereo love
  aceofbase_allforyou
  abba - gimme gimme gimme
  the magic key
  ngo thy dung hoi
  bay REMIX 2012
  NONSTOP Nghe La Ngao Nhu Chim Sao DJ Tuan 1997
  DJ Việt Nam

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

bay remix 2

bay remix 2,

ngao nhu con cao

ngao nhu con cao,

the boy 2012

the boy 2012,

ngao nhu chim sau

ngao nhu chim sau,

nao nhung chim sao

nao nhung chim sao,

ngaonhu chim sao

ngaonhu chim sao,

nghe la dit

nghe la dit,

crazy moves 2012

crazy moves 2012,

hot nhu chim se

hot nhu chim se,

di tuan 1997

di tuan 1997,

nhao nhu chim sao

nhao nhu chim sao,

nonstop nge la ng

nonstop nge la ng,

nonstop chim sao

nonstop chim sao,

mhao mhu chim sao

mhao mhu chim sao,

nghe la dut

nghe la dut,

ngao nhu cho

ngao nhu cho,

nghe la me

nghe la me,

ngao nhu cao

ngao nhu cao,

ngai nhu chim sao

ngai nhu chim sao,

ao nhu co thao

ao nhu co thao,

ao nhu co tao

ao nhu co tao,

9x nghe la thich

9x nghe la thich,

dj nghe la pe

dj nghe la pe,

nghe la khoc

nghe la khoc,

chim sao cung ngao

chim sao cung ngao,

nghe la tham

nghe la tham,

dj chim sao nhay

dj chim sao nhay,

nghe la hieu

nghe la hieu,

non stop nghe

non stop nghe,

no0nstop nghe la hay

no0nstop nghe la hay,

dj chim sao

dj chim sao,

stereo love

stereo love,

nonstop nghe nhieu nhat

nonstop nghe nhieu nhat,

nonstop nghe la ngao nhu chim sao dj tuan 1997

nonstop nghe la ngao nhu chim sao dj tuan 1997,

abba

abba,

9 9

9 9,

the boy

the boy,

kang det nhu chi

kang det nhu chi,

tell my why 2012

tell my why 2012,

ngao ngo nhu chim

ngao ngo nhu chim,

ngao nhu chim se

ngao nhu chim se,

nonstop nghe nhieu

nonstop nghe nhieu,

bas cang nhu chi

bas cang nhu chi,

oak island 2012

oak island 2012,

intro javi mula come on 2012

intro javi mula come on 2012,

why 2012

why 2012,

nontop nge la ngao

nontop nge la ngao,

ngao nhu cim sao

ngao nhu cim sao,

nonstop nghe la ngao nhu chim sao

nonstop nghe la ngao nhu chim sao,

thoi sao dj

thoi sao dj,

9x nghe la phe

9x nghe la phe,

bay remix

bay remix,

nghe la ngao nhu chim sao

nghe la ngao nhu chim sao,

tell my why

tell my why,

nghao nhu chim sao

nghao nhu chim sao,

nghe ngao nhu sao

nghe ngao nhu sao,

nge la ngao ngo

nge la ngao ngo,

lao nhu chim sao

lao nhu chim sao,

chim sao mo coi

chim sao mo coi,

nghe nhac la ngao

nghe nhac la ngao,

nge nhu chim sao

nge nhu chim sao,

ngao nhu trim sao

ngao nhu trim sao,

nontop nghe la nghao

nontop nghe la nghao,

chim sao ngay xua

chim sao ngay xua,

hot nhu chim

hot nhu chim,

ngao nhu chin sao

ngao nhu chin sao,

nge la ngao nhu

nge la ngao nhu,

nge la ngao

nge la ngao,

nghe la nga o

nghe la nga o,

nghe la thick

nghe la thick,

bang cang nhu chi

bang cang nhu chi,

bass can nhu chi

bass can nhu chi,

nghe la chet

nghe la chet,

bass cang nhu chi

bass cang nhu chi,

nonstop nghe an

nonstop nghe an,

nontop ngao nhu chimao

nontop ngao nhu chimao,

tuan 1997

tuan 1997,

ngao nhu chim xao

ngao nhu chim xao,

vi sao dj

vi sao dj,

nst nghe la ngao

nst nghe la ngao,

ngao nhu sao

ngao nhu sao,

nghe nhu chim sao

nghe nhu chim sao,

ngao nhu chym sao

ngao nhu chym sao,

nonstop nghe la thich

nonstop nghe la thich,

dj tuan trang

dj tuan trang,

ngao nhu con sao

ngao nhu con sao,

dj tuan mix

dj tuan mix,

dj tuan mi

dj tuan mi,

ngao nhi chim sao

ngao nhi chim sao,

ngao nhu chim sao

ngao nhu chim sao,

dj tu mot

dj tu mot,

nghe la ngao nhu

nghe la ngao nhu,

nonstop nghe nhu chim

nonstop nghe nhu chim,

dj t coi

dj t coi,

dj tuan anh

dj tuan anh,

dj t ko i

dj t ko i,

dj tuan kim

dj tuan kim,

nghe la ngao

nghe la ngao,

nonstop

nonstop,

dj

dj,

no

no,

nst

nst,

ao

ao