Nonstop Ngáo Đá Vol 1. Thân Tặng AE Ngáo Đá Trên Cả Nước.DJ Dương Tít
DJ Việt Nam bao gồm tổng hợp nhạc của các DJ thể hiện không có tên trong danh sách DJ của DJ.So1VN.Vn hoặc nhạc chưa xác định được tên DJ thể hiện. DJ.So1Vn.Vn được thành lập từ ngày 20.10.2010. Sau h...
Tracklist
01.In Tro-Go Away-2NE1:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c
02.Fire-Căng Chuẩn. Lên Xe nào>:D:D:D:D:D:D<
03.To Night-Ngồi Đâu Đấy Anh Êy=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
04.Walking in the rain-*** Lư 1 tý nhá[-([-([-([-([-([-(
05.Colour of rainbow-Hít 1 hơi thật sâu nào
Facebook comment