Nonstop Ngáo Đá Vol 1. Thân Tặng AE Ngáo Đá Trên Cả Nước.DJ Dương Tít

Tracklist
01.In Tro-Go Away-2NE1:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c
02.Fire-Căng Chuẩn. Lên Xe nào>:D:D:D:D:D:D<
03.To Night-Ngồi Đâu Đấy Anh Êy=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
04.Walking in the rain-*** Lư 1 tý nhá[-([-([-([-([-([-(
05.Colour of rainbow-Hít 1 hơi thật sâu nào
Facebook comment