Nonstop Bắc Ninh Bay...Dj Lâm Trố ( Quà ra mắt các DJ của Web)

Tracklist
Dj Lâm Trố95 Có j thiếu sót mong các anh chỉ bảo.
1: Fire Remix 2011 - DJ Gin
2: Come Fly Away Remix 2011 - DJ DSmall
3: Close My Eyes Remix 2012 - DJ Jaykenly
4: Till The World Ends Remix 2011 - DJ Lee
5: Sandstorm Space Remix 2011 - DJ Khang Chjvas
6: She Makes Me Wanna 2012 - DJ Jack
7: Jakarta
8: Baby Remix - Justin Bieber
9: Beautiful (Remix)
10: Down
Kết nhé: Đắng Môi..Phạm Trưởng
Facebook comment