NST-Nếu Không Bay Xin Các Con Zời Đừng Giơ Tay,Thân Tặng ACE Mất Xác-DJ Combatkil

Tracklist
NST-Nếu Không Bay Xin Các Con Zời Đừng Giơ Tay,Thân Tặng ACE Mất Xác-DJ Combatkil
1.Intro
2.I Like The Way
3.Yes We Can
4.Dream
5.Casablanca
6.Bang Bang Ba Lang
7.My Love
8.Free Your Min
9.Friend Or Foe
10.Glad Game
11.In Your Life
12.Males MC vs Popunany
13.Ma Cherie
Facebook comment
Thanks
1 Thành viên THANK [Member] DJ_Combatkil về bài nhạc này
nh0xr0ngdenq4,