NST-Lên Nóc Nhà Là Lên Bắt gà-DJ Combatkil
DJ Việt Nam bao gồm tổng hợp nhạc của các DJ thể hiện không có tên trong danh sách DJ của DJ.So1VN.Vn hoặc nhạc chưa xác định được tên DJ thể hiện. DJ.So1Vn.Vn được thành lập từ ngày 20.10.2010. Sau h...
Tracklist
Track List:
1.Intro 2012
2.Welcome To My World
3.Come Fly Aways
4.Zombie
5.Stratovarius
6.Trip To Wonderland
7.Soud Of Dream
8.Refuse
9.Insurrection
10.Going Frong
11.Who Ai Ni
12.My Love
13.Bye Bye Rise
14.Con Chym Non
Facebook comment