NonStop - Loa Đập Nát Bar Yếu Tim Click Cho Tim Đập Mạnh Lên - DJ BS12b2

Thông tin bài nhạc

  • chaptat

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

4 Thành viên THANK [Member] chaptat về bài nhạc này
DJnamrong, kipdocthan, cuxitin,

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

raw power

raw power,

dap nat dan khoan

dap nat dan khoan,

tim dap lien hoi

tim dap lien hoi,

dap nat toa nhatng

dap nat toa nhatng,

loa dap cuc hay

loa dap cuc hay,

dap nat quan ba

dap nat quan ba,

12b

12b,

pha nat bar

pha nat bar,

pha nat ba

pha nat ba,

bas dap nat loa

bas dap nat loa,

dap nat loc nha

dap nat loc nha,

nhac dap manh

nhac dap manh,

yeu tim chet nguoi

yeu tim chet nguoi,

labomba

labomba,

dj dap nat loa

dj dap nat loa,

yeu tim dung click

yeu tim dung click,

ba dap nat kinh

ba dap nat kinh,

hang khung yeu tim

hang khung yeu tim,

yeu tim dungeng

yeu tim dungeng,

ca dap nat kinh

ca dap nat kinh,

bat dap nat kinh

bat dap nat kinh,

nonstop tim dap

nonstop tim dap,

bat dap nat dam

bat dap nat dam,

tim dap

tim dap,

nonstop lo tung nha

nonstop lo tung nha,

stronger

stronger,

dap nat cung trang

dap nat cung trang,

dap nat loa tau

dap nat loa tau,

dap nat vu truong

dap nat vu truong,

dap nat nha san

dap nat nha san,

yeu tim dung lick

yeu tim dung lick,

bass dap manh

bass dap manh,

electro dap nat loa

electro dap nat loa,

yeu tim dung nghe

yeu tim dung nghe,

nonstop loa cui

nonstop loa cui,

nostop dap nat bak

nostop dap nat bak,

dap nat bar 2k12

dap nat bar 2k12,

dap nat san bay

dap nat san bay,

t bar

t bar,

dap nat san

dap nat san,

nonstop yeu tim

nonstop yeu tim,

dap nat loa

dap nat loa,

nonstop lo

nonstop lo