Saka Trương Tuyền - 3 Điều Ước - DJ Xave Mix

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

remix saka truong tuyen

remix saka truong tuyen,

vietmix saka truong tuyen

vietmix saka truong tuyen,

nonstop saka truon tuyen

nonstop saka truon tuyen,

dieu uoc cua mua

dieu uoc cua mua,

lk caka truong tuyen

lk caka truong tuyen,

saka truong tuiyeb

saka truong tuiyeb,

1 dieu uoc

1 dieu uoc,

saka truong truyen

saka truong truyen,

dj xave vol 24

dj xave vol 24,

dem dieu uoc

dem dieu uoc,

saka truong tuyen remix

saka truong tuyen remix,

sa ka truong tuyen

sa ka truong tuyen,

lk saka truong tuyen

lk saka truong tuyen,

dieu uoc ngot mgao

dieu uoc ngot mgao,

dieu uoc ngot ngao

dieu uoc ngot ngao,

vol 24 dj xave

vol 24 dj xave,

saka truong tuyuen

saka truong tuyuen,

sara truong tuyen

sara truong tuyen,

dj xa si

dj xa si,

vol20 dj xave vol

vol20 dj xave vol,

saka truong tuyen rimex

saka truong tuyen rimex,

lk truong tuyen

lk truong tuyen,

ka s truong tuyen

ka s truong tuyen,

dj xa khoi

dj xa khoi,

mot dieu uoc

mot dieu uoc,

naka truong tuyen

naka truong tuyen,

ska truong tuyen

ska truong tuyen,

vol24 dj xave

vol24 dj xave,

vol20 dj xave

vol20 dj xave,

dj xave vol 20

dj xave vol 20,

dj saka truong tuyen

dj saka truong tuyen,

damce saka truong tien

damce saka truong tien,

dj xave 2012

dj xave 2012,

saka truong tuyen

saka truong tuyen,

dj xa da

dj xa da,

uoc dj kendylil

uoc dj kendylil,

dieu uoc dau man

dieu uoc dau man,

dj xave

dj xave,

dieu uoc gian don

dieu uoc gian don,

nua dieu uoc cuoi

nua dieu uoc cuoi,

dieu uoc dau nam

dieu uoc dau nam