DJ KenzMuZik NONSTOP - Bay Lên Nào Là Bay Lên Nào - Đẳng Cấp Mất Xác

Thông tin bài nhạc

  • !!XjnhXjnh!!

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] !!XjnhXjnh!! về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

nonstop bay cao nao

nonstop bay cao nao,

nonstop bay len nao la bay len nao

nonstop bay len nao la bay len nao,

dai nao dan 37

dai nao dan 37,

bay len nao la bay len nao

bay len nao la bay len nao,

dj kenz star

dj kenz star,

bay bay len

bay bay len,

bay la bay

bay la bay,

dang cap bar 3

dang cap bar 3,

lalal len nao

lalal len nao,

bay len tung khuc

bay len tung khuc,

nonstop lac la bay

nonstop lac la bay,

bay len cung trang

bay len cung trang,

bay len nao

bay len nao,

bay len mai nha

bay len mai nha,

len nao cung oi

len nao cung oi,

dang cap news square

dang cap news square,

dang cap vol2

dang cap vol2,

nonstop bay ngay tet

nonstop bay ngay tet,

nonstop dang cap san

nonstop dang cap san,

dj ken rua

dj ken rua,

bay len thu minh

bay len thu minh,

dang cap bay sap

dang cap bay sap,

dang cap choi noel

dang cap choi noel,

dang cap choi bar

dang cap choi bar,

bay len ronh oi

bay len ronh oi,

bay len noc nha

bay len noc nha,

dj thich la bay

dj thich la bay,

vietmix dang cap nhat

vietmix dang cap nhat,

bay len cung luyen

bay len cung luyen,

bay len cao vietmix

bay len cao vietmix,

cat canh bay len

cat canh bay len,

nonstop mat xac

nonstop mat xac,

a b c

a b c,

dang cap bay

dang cap bay,

bay len thien dang

bay len thien dang,

the hien dang cap

the hien dang cap,

vui len nao

vui len nao,

dang cap san bay

dang cap san bay,

dang cap la maimai

dang cap la maimai,

nonstop bay toi ben

nonstop bay toi ben,

dang cap san bar

dang cap san bar,

nonstop vip dang cap

nonstop vip dang cap,

bay len len troi

bay len len troi,

bay len may

bay len may,

len nao tungremix

len nao tungremix,

nst len nao

nst len nao,

mat xac dau nam

mat xac dau nam,

nonstop bay

nonstop bay,

mat xac dem 30

mat xac dem 30,

huyen ao da

huyen ao da,

bay mat xac

bay mat xac,

bay len thien duong

bay len thien duong,

dang cap san ba

dang cap san ba,

dang cap vip bo

dang cap vip bo,

bay len cao

bay len cao,

dang cap phong house

dang cap phong house,

bay len troi cao

bay len troi cao,

dj

dj,

mat xac

mat xac