Rap - Cơn Mưa Ngang Qua - M-TP ft LK - M - TP ft LK

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

lk m tp

lk m tp,

dieu hoa ngang qua

dieu hoa ngang qua,

nguoi ngang qua

nguoi ngang qua,

con mo ngang qua

con mo ngang qua,

cin mua ngang qua

cin mua ngang qua,

con mua ngang qua m tp

con mua ngang qua m tp,

cua ngang qua remix

cua ngang qua remix,

co mua ngang qua

co mua ngang qua,

con mua ngag qua

con mua ngag qua,

con mua ngang con

con mua ngang con,

dung sau con mua

dung sau con mua,

nonstop trong con mua

nonstop trong con mua,

con mau ngang qua

con mau ngang qua,

com mua ngang qua

com mua ngang qua,

rap

rap,

con mua nho

con mua nho,

con mua ngang qa

con mua ngang qa,

con mua ngang wa

con mua ngang wa,

com mua ngang

com mua ngang,

con mua cho

con mua cho,

con mua qua

con mua qua,

con mua mua dong

con mua mua dong,

con mua nhang qua

con mua nhang qua,

va con mua toi

va con mua toi,

conmua ngang qua

conmua ngang qua,

lk

lk,

con mua ngang qua

con mua ngang qua