Người Muộn Màng Đã Đến Trước

Thông tin bài nhạc

  • hpvip2012

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Member] hpvip2012 về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

phai hang muon mang

phai hang muon mang,

phaichang la muon mang

phaichang la muon mang,

nontop da den

nontop da den,

ngay edm da den

ngay edm da den,

tu a den z

tu a den z,

doitui da den

doitui da den,

thang da den

thang da den,

phai chang muon mang

phai chang muon mang,

loi noi muon mang

loi noi muon mang,

nontop a den z

nontop a den z,

da den xau xi

da den xau xi,

doi da den

doi da den,

doi tui da den

doi tui da den,

nguoi muon mang da den truoc

nguoi muon mang da den truoc,

muon mang

muon mang