[Dương 565] » Chiếc Khăn Tang (Remix) » DJ HTB Muzik Mix. DOWNLOAD DJ]

Tracklist
Title: Chiếc Khăn Tang Remix
Singer: Dương 565
Mixer: DJ HTB
Album: Hà Thái Bảo Muzik™
Beat: Jingle Bell - Tiến Chíp
Tempo: 138.00 BPM
Bitrate: 320kbps
Time: 6 Phút 23 Giây
Size: 15 MB
Link Full ZP:

DOWNLOAD DJ
Nguồn: Sưu Tầm
Facebook comment