[NST]- XUNG TỘT ĐỘ VỚI CON HÀNG NOEL - CĂNG ĐÉT - DJ Gia Kỳ mix vol.11

Tracklist
♪♪ Khỏi cần kích thích lên luôn nào ♪♪
I Like To move It

Boss Love

All 4 You

Tell Me Why

Still

999 Đóa Hoa Hồng

Weekend Has Come

UnDerGround

I Turn To YOu

♪♪ Hết Mà Vẫn Phê ♪♪
† DJ Gia Kỳ †
Facebook comment
Thanks
24 Thành viên THANK [Member] DJ_GiaKy về bài nhạc này
ckc, DJ_ÑgoÇÑi†, kubin289, kimlien2393, danlangdau00, 01644813187, hungsaker_ck, nhudonxahoi, ngoanhtuan123, djkunmk, kutinhoc, vancongminh, nguyendjso1, nhockstyle, tommynguyen76, phongDJ, canhpro, connitdapda, duc_aquarius, luandaica, konkaukeu1, ngunhat, le anh tu, tuanvanhoang,