Nonstop CHo Em Xin Thuốc Lào DJ Tiến Đức DJ SO1

Thông tin bài nhạc

 • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

2 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này
sirtdv,

Track list (Lời Lyric)

 • Bài nhạc Nonstop CHo Em Xin Thuốc Lào DJ Tiến Đức DJ SO1 NONSTOP do DJ Việt Nam thể hiện, Thuộc thể loại Nhạc Nonstop đăng bởi KuBjn trong Album Album "Nhạc NONSTOP DJ hay nhất 10-2011"
  DuraTion: 1:22p
  Bit Rate: 320kbps
  Size: 188 MB
  REMIX : NONSTOP DJ Tiến Đức

  -----> track list intro Thuốc Lào

  The Rhythm Of The Night
  uta Me

  Andain Beautiful

  Shimmy Skake Rock

  Flute 2011 Barcode Brothers REMIX

  DJ _BoDy Skye REMIX

  Morning After Dark REMIX

  From Paris To Berlin .

  Three H DJ REMIX

  oh oh oh REMIX

  Star 69

  Careless Whisrper2011

  Is s My Pasty 2011

  The Sound Of Goobye(ver2)

  Chat Bum Bum
  DJ SO1
  Nguồn: Sưu Tầm - chidden
  NONSTOP Cho Em Xin Thuoc Lao DJ Tien Duc DJ So1
  DJ Việt Nam

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

intro lao

intro lao,

thuoc lao cong ly

thuoc lao cong ly,

thuoc lao ban me

thuoc lao ban me,

thuoc lao tien muzik

thuoc lao tien muzik,

huc thuoc lao

huc thuoc lao,

thuoc lao an giang

thuoc lao an giang,

nonstop thuoc lao bang

nonstop thuoc lao bang,

1 bi thuoc lao

1 bi thuoc lao,

nostop thuoc lao ha

nostop thuoc lao ha,

thuoc lao chi lag

thuoc lao chi lag,

dj thuoc lao hay

dj thuoc lao hay,

nonstop thuoc lao do

nonstop thuoc lao do,

thuoc lao dj dance

thuoc lao dj dance,

mu mi thuoc lao

mu mi thuoc lao,

thuoc lao tien muzic

thuoc lao tien muzic,

tho xin thuoc

tho xin thuoc,

bi thuoc lao

bi thuoc lao,

nontop thuoc lao kenlyy

nontop thuoc lao kenlyy,

nonstop hut thuoc lao

nonstop hut thuoc lao,

thuoc lao chi lang

thuoc lao chi lang,

nonstop jt thuoc lao

nonstop jt thuoc lao,

thuoc lao dat

thuoc lao dat,

thuoc thuoc lao day

thuoc thuoc lao day,

thuoc lao do

thuoc lao do,

thuoc lao chao nammoi

thuoc lao chao nammoi,

nonstop dieu thuoc lao

nonstop dieu thuoc lao,

cho muong huoc lao

cho muong huoc lao,

ohe thuoc lao

ohe thuoc lao,

nostop dieu thuoc lao

nostop dieu thuoc lao,

thuoc lao nge an

thuoc lao nge an,

thuoc lao chao xuan

thuoc lao chao xuan,

thuoc lao chao xuab

thuoc lao chao xuab,

nonatop dieu thuoc lao

nonatop dieu thuoc lao,

nonstop thuoc lao 2013

nonstop thuoc lao 2013,

thuoc lao giangma style

thuoc lao giangma style,

intro say thuoc lao

intro say thuoc lao,

nostop say thuoc lao

nostop say thuoc lao,

van thuoc lao

van thuoc lao,

lat thuoc lao

lat thuoc lao,

dj thuoc lao moi

dj thuoc lao moi,

thuoc lao dau ha

thuoc lao dau ha,

dj nontop thuoc lao

dj nontop thuoc lao,

fe thuoc lao

fe thuoc lao,

bai thuoc lao

bai thuoc lao,

vang thuoc la day

vang thuoc la day,

nst nghien thuoc lao

nst nghien thuoc lao,

di jy thuoc lao

di jy thuoc lao,

vat thuoc lao

vat thuoc lao,

san thuoc lao

san thuoc lao,

thuoc lao ao loi

thuoc lao ao loi,

thuoc lao ak

thuoc lao ak,

thuoc lao 2010

thuoc lao 2010,

nostop dj thuoc lao

nostop dj thuoc lao,

susan in thu rian

susan in thu rian,

nontop ban thuoc lao

nontop ban thuoc lao,

thuoc lao vn

thuoc lao vn,

dj thuoc lao 2013

dj thuoc lao 2013,

video nonstop thuoc lao

video nonstop thuoc lao,

nontsop thuoc lao

nontsop thuoc lao,

nottop thuoc lao

nottop thuoc lao,

thuoc lao san

thuoc lao san,

oh oh oh remix

oh oh oh remix,

nonstop thuoc lao hay

nonstop thuoc lao hay,

nontop dj thuoc lao

nontop dj thuoc lao,

thuoc lao u

thuoc lao u,

rit thuoc lao

rit thuoc lao,

htu thuoc lao

htu thuoc lao,

phe lao dj kennydung

phe lao dj kennydung,

thuoc lao nam dinh

thuoc lao nam dinh,

thuoc lao hu

thuoc lao hu,

nonstop cho bar

nonstop cho bar,

nonsop phe thuoc lao

nonsop phe thuoc lao,

nonstop phe thuoc lao

nonstop phe thuoc lao,

thuo c lao

thuo c lao,

nonatop thuoc lao

nonatop thuoc lao,

nay thi thuoc lao

nay thi thuoc lao,

nontop thuoc lao day

nontop thuoc lao day,

dj thuoc lao sonla

dj thuoc lao sonla,

dj tien keu remix

dj tien keu remix,

nhac thuoc lao lao

nhac thuoc lao lao,

thuoc lao tien alng

thuoc lao tien alng,

het thuoc lao

het thuoc lao,

dj thuoc lao bg

dj thuoc lao bg,

thuoc thuoc lao ha

thuoc thuoc lao ha,

nst thuoc lao voll8

nst thuoc lao voll8,

nontop thuoc lao phe

nontop thuoc lao phe,

nostop thuoc lao de

nostop thuoc lao de,

ai thuoc lao khong

ai thuoc lao khong,

dj thuoc lao kangdj

dj thuoc lao kangdj,

non stop thuoc lao

non stop thuoc lao,

nnstop thuoc la

nnstop thuoc la,

nosntop thuoc lao

nosntop thuoc lao,

dj keo thuoc lao

dj keo thuoc lao,

chat bum bum

chat bum bum,

thuoc lao tuan dj

thuoc lao tuan dj,

nondtop thuoc lao

nondtop thuoc lao,

thuoc lao sap tiu

thuoc lao sap tiu,

tra da thuoc lao

tra da thuoc lao,

nontop hut thuoc lao

nontop hut thuoc lao,

thuoc lao dj

thuoc lao dj,

hut dieu thuoc lao

hut dieu thuoc lao,

oh remix

oh remix,

thuoc lao mikato

thuoc lao mikato,

dj huoc lao

dj huoc lao,

nostop hut thuoc lao

nostop hut thuoc lao,

thuoc lao nguoi viet

thuoc lao nguoi viet,

nontop thuoc lao ha

nontop thuoc lao ha,

lao dj

lao dj,

noptop thuoc lao

noptop thuoc lao,

thuoc lao bac dang

thuoc lao bac dang,

phe tuong thuoc lao

phe tuong thuoc lao,

nontop huoc lao

nontop huoc lao,

nontop phe thuoc lao

nontop phe thuoc lao,

nostops thuoc lao

nostops thuoc lao,

dj dieu thuoc lao

dj dieu thuoc lao,

thuoc lao mien bac

thuoc lao mien bac,

nonstop thuoc lao day

nonstop thuoc lao day,

dj thuoc lao day

dj thuoc lao day,

nontop thuoc lao bacgiang

nontop thuoc lao bacgiang,

phe thuoc lao day

phe thuoc lao day,

nontop 55phut thuoc lao

nontop 55phut thuoc lao,

nhac co cho em

nhac co cho em,

dit me thuoc lao

dit me thuoc lao,

thuoc lao bac nhinh

thuoc lao bac nhinh,

dj dieu thuoc la

dj dieu thuoc la,

thuoc lao nostop

thuoc lao nostop,

thuoc lao xom 9

thuoc lao xom 9,

thuoc lao kazus

thuoc lao kazus,

dj hut thuoc lao

dj hut thuoc lao,

nonstop thuoc lao di

nonstop thuoc lao di,

nonstop dieu thuoc la

nonstop dieu thuoc la,

nst thuoc lao a

nst thuoc lao a,

thuoc lao sap tuu

thuoc lao sap tuu,

thuoc lao bac ha

thuoc lao bac ha,

phe hon thuoc lao

phe hon thuoc lao,

notp thuoc lao

notp thuoc lao,

thuoc lao bac gianggggggggggggg

thuoc lao bac gianggggggggggggg,

thuoc lao bac gianhg

thuoc lao bac gianhg,

thuoc lao thanh hoa

thuoc lao thanh hoa,

dl thuoc lao

dl thuoc lao,

nst thuoc lao 2012

nst thuoc lao 2012,

thuoc lao sap tui

thuoc lao sap tui,

dj say thuoc lao

dj say thuoc lao,

notop thuoc lao 2012

notop thuoc lao 2012,

ong hut thuoc lao

ong hut thuoc lao,

thuoc lao bg

thuoc lao bg,

dj ong thuoc lao

dj ong thuoc lao,

thuoc lao tra da

thuoc lao tra da,

thuoc lao ac giang

thuoc lao ac giang,

thuoc lao tiu

thuoc lao tiu,

nonstop thuoc lao de

nonstop thuoc lao de,

nonstop thuoc lao 2012

nonstop thuoc lao 2012,

khut thuoc lao

khut thuoc lao,

dieu thuoc la nontop

dieu thuoc la nontop,

thuoc lao bac ging

thuoc lao bac ging,

dj ban thuoc lao

dj ban thuoc lao,

tham hoa thuoc lao

tham hoa thuoc lao,

thuoc lao mix

thuoc lao mix,

thuoc lao mi

thuoc lao mi,

oo tien duc

oo tien duc,

thuoc lao day

thuoc lao day,

dj thuoc lao bac

dj thuoc lao bac,

nostop thuoc lao bac

nostop thuoc lao bac,

nontops thuoc lao

nontops thuoc lao,

thuoc lao say tuu

thuoc lao say tuu,

nontop thuoc lao bac

nontop thuoc lao bac,

thuoc lao moi

thuoc lao moi,

thuoc lao nghia lap

thuoc lao nghia lap,

co thuoc lao khong

co thuoc lao khong,

thuoc lao bac ginag

thuoc lao bac ginag,

thuoc lao bac gaing

thuoc lao bac gaing,

thuoc lao bac giag

thuoc lao bac giag,

di thuoc lao

di thuoc lao,

thuoc lao tien lang

thuoc lao tien lang,

thuoc lao nam

thuoc lao nam,

thuoc lao vac giang

thuoc lao vac giang,

thuoc lao bat giangb

thuoc lao bat giangb,

dh thuoc lao

dh thuoc lao,

thuoc lao bao giang

thuoc lao bao giang,

thuoc lao bao iang

thuoc lao bao iang,

thuoc lao de

thuoc lao de,

thuoc lao bat giang

thuoc lao bat giang,

cho em trong mua

cho em trong mua,

cho em mot conduong

cho em mot conduong,

cho e 1con duong

cho e 1con duong,

1 dieu thuoc lao

1 dieu thuoc lao,

dj phe thuoc lao

dj phe thuoc lao,

thuoc lao bang giang

thuoc lao bang giang,

thuoc lao lang son

thuoc lao lang son,

thuoc la bac giang

thuoc la bac giang,

dieu thuoc lao

dieu thuoc lao,

ntp thuoc lao

ntp thuoc lao,

dj tien lui

dj tien lui,

dieu thuoc la

dieu thuoc la,

dj thuoc lao ha

dj thuoc lao ha,

nonstop cho dam cuoi

nonstop cho dam cuoi,

thuoc lao ha nam

thuoc lao ha nam,

nonstop hoi thuoc lao

nonstop hoi thuoc lao,

nonstop khoi thuoc lao

nonstop khoi thuoc lao,

nonstop thuoc lao vol3

nonstop thuoc lao vol3,

nst thuoc lao kenlly

nst thuoc lao kenlly,

cho em xin thuoc

cho em xin thuoc,

nonstop thuoc lao ha

nonstop thuoc lao ha,

noi anh cho em

noi anh cho em,

deu thuoc lao

deu thuoc lao,

thuoc lao ah

thuoc lao ah,

thuoc lao a

thuoc lao a,

dj tien

dj tien,

phe thuoc lao

phe thuoc lao,

cho em trong dem

cho em trong dem,

thuoc lao ha

thuoc lao ha,

thuoc lao bac giang

thuoc lao bac giang,

dj thuoc lao

dj thuoc lao,

nontop thuoc lao

nontop thuoc lao,

cho

cho,

thuoc lao

thuoc lao