Nonstop_Nếu Như Anh Đến_DuyLinhMix NHAC DJ SO 1

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

dj so 1

dj so 1,

neu nhu anh doi

neu nhu anh doi,

niu nhu anh den

niu nhu anh den,

neu nhu ngay den

neu nhu ngay den,

nhay anh den

nhay anh den,

nontop neu nhu anhden

nontop neu nhu anhden,

leu nhu anh doi

leu nhu anh doi,

ngay anh den mi

ngay anh den mi,

neu nhu anh deb

neu nhu anh deb,

neu ami anh den

neu ami anh den,

mong anh den remix

mong anh den remix,

neu nhu 2011

neu nhu 2011,

neu nhu ngay dp

neu nhu ngay dp,

neunhu anh den

neunhu anh den,

nieu nhu anh den

nieu nhu anh den,

neu mai anh den

neu mai anh den,

bay anh den mau

bay anh den mau,

neu nhu anh dne

neu nhu anh dne,

neu nhu akiraphan

neu nhu akiraphan,

neu nhu ngay anh

neu nhu ngay anh,

nau nhu anh den

nau nhu anh den,

neu nhu ngay do

neu nhu ngay do,

neu nhu anh edn

neu nhu anh edn,

neu anh den

neu anh den,

nhu ngay anh den

nhu ngay anh den,

nhu anh dung den

nhu anh dung den,

neu nhu anh sen

neu nhu anh sen,

neu nhu remix

neu nhu remix,

neu ngay anh den

neu ngay anh den,

ngay anh den

ngay anh den,

neu nhu a denm

neu nhu a denm,

nu nhu anh den

nu nhu anh den,

neu nhua nh den

neu nhua nh den,

neu nh ngay anhden

neu nh ngay anhden,

neu nhu enh den

neu nhu enh den,

nhac dj

nhac dj,

nonstop neu nhu anh den

nonstop neu nhu anh den,

linh

linh,

neu nhu anh den

neu nhu anh den