DOWN DJ-Châu Khải Phong - Người Thay Thế ( Mr.Ủn Remix )
DJ Việt Nam bao gồm tổng hợp nhạc của các DJ thể hiện không có tên trong danh sách DJ của DJ.So1VN.Vn hoặc nhạc chưa xác định được tên DJ thể hiện. DJ.So1Vn.Vn được thành lập từ ngày 20.10.2010. Sau h...
Tracklist
itle : Người Thay Thế ( Remix )
Mixer : Mr.Ủn
Tempo : 140 BPM
Sire 12.72 MB
Beat : Reload - Hàng Cổ - DJ Hoàng Anh
Bit : Full
Uploaded: 11-08-2011DOWN DJ
Nguồn: Sưu Tầm - Mr.Ủn
Facebook comment