Nonstop Rồng Xanh Hải Dương 559
DJ Việt Nam bao gồm tổng hợp nhạc của các DJ thể hiện không có tên trong danh sách DJ của DJ.So1VN.Vn hoặc nhạc chưa xác định được tên DJ thể hiện. DJ.So1Vn.Vn được thành lập từ ngày 20.10.2010. Sau h...
Tracklist
1. Amore mio 2011
2. Califonia ver2 2011
3. Brass Drum 2011
4. Liliiya 2011
5. Italian 2011
6. Desperate 2011
7. I like it 2011
8. From paris 2 berlin 2011
9. Now your gone 2011
10. Destination 2011
11. I turn to you 2011
12. Fire 2011
13. Children 2011
14. Chàng luyện nỡ bước 2011 [Hót]
Facebook comment