NST - Lên Lóc Nhà Là Lên Lóc Nhà.

Tracklist
Nó kia rồi sếp ơi
Talking to shout 2011
Don't stop the muzik 2011
Eyes will see 2011
Every body fuck now 2011
California
Try sound
First time
Bass drum 2011
The sound lovers
Only girl 2011
Ngôi nhà hoa hồng
Facebook comment