Nonstop - 66 Năm Cách Mạng Tháng 8 - DJ.Lucifer Remix

Tracklist
1. Haven’s Light - DJ Slim (khởi đầu nhẹ nhàng)
2. Amazing – DJ Tydus Remix (lên từ đây nhá)
3. Flute – DJ Acid ( lên nóc nào)
4. Back To Earth - Chjipro Mix (Mel ảo *** J)
5. I Love My People – DJ.VietT Remix (Vocal chết lịm)
6. Living On My Own – DJ Hungbado(khỏi bàn)
7. Where have you gone 2k11 – PMK Remix ( Mel Rụng não )
8. Let Me Thing About – DJ Su Remix (Lên thêm lần nữa nhá )
9. Excuse (Original Mix) – Christopher S Feat.Brian (J)
10. Lethal Industry – DJ KuByn Remix ( Xung ngất trời)
11. Relax – DJ JayKenly (Chuẩn bị giải lao thôi)
12. Softly To Each Moment (Nhẹ nhàng từng phút từng giây)
Thể Hiện : Nonstop
Facebook comment