Người Đã Xa DJ-HoàngKòi

Tracklist
Tile: Người Đã Xa
Tempo: 137Bpm
Bit: 320Kps
Mixcer: DJ Hoàng Kòi
Beat: DJ Mixcer_C6

Nguồn: Sưu Tầm - DJ-H3™
Facebook comment