NONSTOP- Việt Mix Tâm TRạng-DJ.TRường Dapper IN the MIx

Tracklist
Track List!
1.Đồ phản bội
2.Vì sao trong lòng tôi
3.Sống xa anh dễ như đùa
4.Kiếp ve cười
5.Nhưng lời dối gian
6.Lỗi tại nắng
7.Sẽ không còn nữa
8.Cơn mưa băng giá
9.Em gái mưa
10.Hãy xme như là giác mơ
11.Khi cô đơn em nhớ ai!
Tks Các Bạn NGhe Và ủng HỘ!
Facebook comment