Nonstop - Đẹp Trai Đánh Bóng Cổ Chai - Dj HennessyCanh Remix

Tracklist
1. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu
2. Vì yêu em nên anh chấp nhận
3. Vì chúng ta là gío
4. Tình anh em
5. Về với đội của anh
6. Trách ai bây gìơ
7. Phê
8. Thèm yêu
9. Duyên trời phận do mình
10. Duyên phận
11. Quên(english)
12. Làm lại cuộc đời
13. Đêm trăng tình yêu
14. Chiều nghe biển khóc
15. Chúng ta ko luộc được rau
The end.
Facebook comment