Đừng Chia Tay - Đan Trường - Archangel Remix

Tracklist
Title: Đừng Chia Tay - Đan Trường - Archangel Remix
Duration: 04'42s
Bit Rate: 320 kbps
Size: 10.7 MB

Beat: The Question Is What Is The Question
Tempo: 130 Bpm
Và đây là em nó ;;)

Mọi người ủng hộ em nhá ! :">

Linkdown:

Nguồn: Sưu Tầm - archangelvt
Facebook comment