Nonstop - Track 2015 - Fly To Heaven - Tập 3 - DJ Hải Markid Mix

Tracklist
Tile : Nonstop - Track 2015 - Fly To Heaven - Tập 3 - DJ Hải Markid Mix
Size : 98.7 MB
Tempo : 142.31 BPM
1 - Intro
2 - Kate Lesing - Neverland 2015 - DJ SM Remix
3 - Silence 2015 - DJ Phong Meldoly - DJ Ken Master ( Mashup)
4 - Kelly Clarkson - Stronger 2015 - HTK Mix
5 - The Veronicas - Take Me On The Floor 2015 - DJ Metal Remix
6 - The Fox 2015 - DJ Rick Remix
7 - Dear Life 2015 - DJ Harchi Remix 
8 - 00 illusion 2015 - Bin Remix
9 - DJ_huynhox music - Trouble Is A Friend 2015 - DJ Kim Binh Remix.
10 - Việt Nam Tết Holiday 2015 - DJ Việt RoYal Remix
11 - Lovers On The Sun 2015 - DJ Rick Remix
Facebook comment
Thanks
1 Thành viên THANK [Member] Đee Jây Hải về bài nhạc này
khánh buồn,