Nonstop - Bass Căng Phiêu Đông Lạnh Giá Quẩy Luôn Cho Nóng - DJ Toàn Kelpon Remix

Tracklist
_Size : 111MB
_Mixer : DJ Toàn Kelpon
_BPM : ~143
_Full : 320kbps
_Title : Nonstop - Bass Căng Phiêu Đông Lạnh Giá Quẩy Luôn Cho Nóng

_Track List_

1. Trebles - DJ Rum Barcadi
2. Uncover
3. Castle In The Sky - DJ BodMilano
4. Color Of Rain Bow - DJ BodMilano
5. Giulia - DJ HS145
6. Fire - DJ DSmall
7. Labomba - DJ Sawmachjack
8. Corola - Rhythm Of The Night - DJ Huy Antoni
9. Suki - La La La - DJ K_hennes Melody
10. Ngày Tết Quê Em - DJ Minh Lý


     Chúc Mọi Người Nghe Nhạc Vui Vẻ
Facebook comment