Nonstop - PHIÊU - Khói Đá Đường Ke - Vẽ Lên Tình Bạn - Thân Tặng Bạn Hiếu Chập And Chuẩn Chivas

Tracklist
1. Intro
\n2. Rain Over Me
\n3. Lady Sayhey
\n4. Danza Korudo
\n5. Super Star
\n6. Dooh Dooh
\n7. Brand New Day Ft River Flow In You
\n8. Silence
\n9. Call It Love
\n10. Mohicans
\n11. Lambada
\n12. Sound Of My Dream
\n13. I Like It
\n14. Freedom
\n15. Musica - Xả nhạc ^^Bình luận
Facebook comment