Nonstop - Việt Mix - Bốn Chữ Lắm - Dành Cho Em - DJ Bờm Saker Remix

Tracklist
track gửi em \n
2.Dành cho em\n
3.Một tình yêu đúng nghĩa \n
4.Sự thật sau một lời hứa không cho nhau \n
6.Nỗi đau xót xa\n
7.Điều ngọt ngào nhất \n
8.Bốn chữ cuối \n
10.Hối hận trong anh
Facebook comment