Xóa Hết Lỗi Lầm Remix

Tracklist
Tặng Anh deezay_lexus_muzik
Tile: Xóa hết Lỗi Lầm
Beat: Bass Drum 2k10 - Dj Acid Remix
Tempo: 130Bpm
Time: 5'12s
Bit Rate: 320kbpsLink Download:

HjHj không biết bài này mix có được không mọi người có gì chỉ bảo em nhé.
Thank mọi người.
Tặng Anh deezay_lexus_muzik hjhj quên không hỏi tên anh.
Nguồn: Sưu Tầm - tr4ng_c0j
Facebook comment