Nonstop - Nấc Thang Lên Thiên Đường - DJ Duy Ready Mix

Tracklist
List: \n 1. Tum Dum Dum Ft Single Ladies 2014 - DJ Tino Rework\n 2. Shot Me Down - DJ Trung Map Remix\n 3. Neon Light 2014 - DJ-Jaykenly(43) remix\n 4. Yeke Yeke - DJ Maxx remix FULL\n 5. The Sexy Remix 2014-DJ Bin remix\n 6. Liviu Hodor feat. Mona - Sweet Love (Menegatti & Fatrix Remix)\n 7. C’Est La Revolution\n 8. Let Go Project - Le Le Ley 2014 - DJ Ricardo Remix \n 9. Inna - Endless - Hungsex Full\n 10. Super Bomb Remix 2014-DJ Cò Louis Remix \n 11. Bacia Me 2013 - DJ Hùng Muzik Remix Full\n 12. Let Me Feel You Remix 2013-DJ CSmall remix\n 13. Orjan Nilsen - Le Tour De Trance 2014 - B'Small remix [ Full ]
Nửa năm nay mới quay lại với Vina house :)\nHôm nay mình tuyển tập những track phiêu nhất cho AE lên nhé :D\nCần và cuốn nào :)))\n.
Facebook comment