NonStop - Đêm ParTy 2014 Hà Giang Quấn Hút Theo Điệu Nhạc (Cick Là Lên) - DJ. Trý97™ Remix

Tracklist
- Title : NonStop - Đêm ParTy 2014 - Hà Giang Quấn Hút Theo Điệu Nhạc (Cick Là Lên) - DJ. Trý97™ Remix \n
\n
- Artist : __…•DJ. Trý97™•…__ \n
\n
- __…•Ñgố¨MemBer¨•…__ \n
\n
- Album : Hông Cóa !!! \n
\n
- Genre : Nonstop \n
\n
- Quality : 320 Kbps Full \n
\n
- Tempo : 142.32\n
\n
- Duration : 47.00\n
\n
- File Size : 62.31 Mb \n
\n
- Number Track : 16 Track \n
\n
- Year 2013 - 2014\n
\n
- Link Down : \n
\n
Track List: \n
\n
01. Raid Over Me (inTro) \n
\n
02. Trebles :)\n
\n
03. Pina colada boy :)\n
\n
04. PartyShaker :)\n
\n
05. Tony Igy - Astronomia :)\n
\n
06. Silence :)\n
\n
07. I'm Over You :)\n
\n
08. My Dream DJ :)\n
\n
09. 6 Little Eggs :)\n
\n
10. Take My Away :)\n
\n
11. DJ Elvis Lucio FLP :)\n
\n
12. New Divide :)\n
\n
13. BeautifulGirl :)\n
\n
14. DoohDooh :)\n
\n
15. Super Star :)\n
\n
16. She Never Knows :)\n
\n
Đã Lâu Không Làm Nhạc. Nên Còn Nhiều Sai Sót Mong Các AE Chỉ Bảo Thêm :)\n
P/s: Không Hay Cũng Mong Mọi Người Vote 1 Phiếu. Đừng Gạch Đá Gì\n
Thân : DJ. Trý97™\n
Facebook comment