Nonstop - Demo 55 Phút Lên Hàng Với DJ Kenny Hoàng

Tracklist
Con Hàng Này Đa Số Toàn Track Cũ
Nhưng Xung Từ Đầu Đến Đít, Cảnh Báo: Hàng Giành Riêng Cho Dân Bay Yêu
House Electro, Nghe Hay Thì Vote Cho Hoàng, Không Hay Thì Back Thân
Facebook comment
Thanks
2 Thành viên THANK [Member] hpvip2012 về bài nhạc này
kexala09, phuongvan80,