Nonstop – Bay Lắc Mất Xác Đêm Noel Ver 2 – Phiên Bãn Lên Nóc Nhà – DJ Bim Melody

Tracklist
Track List Cũa Mọi Người Đây
\nLên Từ Giây Phút Đầu Tiên
\n1 : intro
\n2 : Jingle Bell
\n3 : Sexy Back
\n4 : 1 2 step
\n5 : Bring Out
\n6 : I Saw You Walking In The Rain
\n7 : Come Fly Away
\n8 : Hello Moto
\n9 : Where Have You Been
\n10 : Shimmy Shake
\n11 : Ticker 2 Ride  
\n12 : Rock Star
\n13 : Luck It
\n14 : So Sexy 2013
\n15 : Paradise
\n16 : Take Me Hiher 2013
\n17 : Rain Over Me
\n18 : Pyromania
\n19 : Just Another Night ( hàng hot 2013  
\n20 : Silence ( hàng hot cũa Phong Melody )
\n21 : Bla Bla Bla ( hàng lên nóc nhà  
\n22 : Medley Catra ( hàng hot 2012  
\n23 : Party People Get On Down
\n24 : Mission
\n25 : DJ Got Us Falling In Love Again
\n26 : Miracle
\n27 : Tik Tok
\n28 : Never Land
\n
\n   BÂY GIỜ THÌ BAY CAO LÊN NÀO  
\nFacebook :
Facebook comment