Nonstop - Tuyển tập Track Bay Chỉ Dành Cho Đám Cưới - Xung Từ Đầu Đến Cuối - Dj Kòy Sóc Sơn

Tracklist
TRack List :
\n1 - Sinlence
\n2 - My Far Away
\n3 - Appologize
\n4 - Miracle
\n5 - Call Me Maybe
\n6 - Lolipop
\n7 - Pupunany
\n8 - Gang
\n9 - ỉm
\n10 - Till Ends The world
\n11 - Secrec Of melody
\n12 - Thuốc Lào
\n13 - Live My Life
\n14 - My Life
\n15 - Điều hòa ngang qua
Facebook comment