NONSTOP- Lên Nóc Nhà Là Bắt Con Gà-DJ Dương Quỳnh Hải Thái Bình

Tracklist
track list
\nintro len noc nha bat con ga
\nem yeu anh
\nGummy Bear
\ncan you see
\nI Saw You Walking In The Rain
\nFind Yoursel Gimme Gimme Gimme
\nquên hết rồi thông cảm nak
Facebook comment